Chi tiết sản phẩm

Cummins Power 1206 Kva

Mã sản phẩm : Cumminsp1206kva
Giá bán : Liên hệ
Mô tả : Cummins Power 1206 Kva

0907.526.268

www.247dichvu.com

sbmvietnam@247dichvu.com, sbmvietnam68@gmail.com

Cummins Power 1206 Kva

1500 rpm (50 Hz ratings) Gross engine output Net engine output Typical generator set output Standby Prime Base Standby Prime Base Standby (ESP) Prime (PRP) Base (COP) kWm/BHP kWm/BHP kWe kVA kWe kVA kWe kVA 1224/1641 1107/1484 932/1250 1186/1590 1081/1450 906/1215 1120 1400 1020 1275 854 1067 

Chi tiết : Cummins Power 1250 Kva

Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ thuật

0907.526.268

Hình ảnh 2
Dự án của chúng tôi

SBM VIETNAM CORPORATION

Đối tác khách hàng

SBM VIETNAM CORPORATION