Tuyển dụng
Tuyển nhân công lao động trình độ từ phổ thông đến đại học, chuyên ngành hàn, cắt cơ khí.
Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ thuật

0907.526.268

Hình ảnh 2
Dự án của chúng tôi

SBM VIETNAM CORPORATION

Đối tác khách hàng

SBM VIETNAM CORPORATION